ข่าวทั่วไป/ม.ภาคฯ จัดพิธีมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู รุ่นที่ 4

 
  

 

 

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562  ที่ห้องประชุมประภากร 3 อาคาร 5 ชั้น 7  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดพิธีมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร "ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู" รุ่นที่ 4  จำนวน 160 คน  เพื่อความภาคภูมิใจในเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นครูตลอดจนสร้างความตระหนักในการประกอบวิชาชีพครู โดยมี ดร.เอกอนันต์ สมบัติสกุลกิจ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี 

 

 

 

 

 

 

ซึ่งหลักสูตร   "ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู"  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ดำเนินการจัดการศึกษาในระยะเวลา 1 ปี 4 เดือน สามารถรับนักศึกษาได้จำนวน 180 คน ตามมติการรับรองของคุรุสภาตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 และในขณะนี้กำลังปรับปรุงหลักสูตรใหม่ให้ทันสมัย สอดรับการนโยบายการจัดการศึกษาไทยแลนด์ 4.0 และสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ใรศตวรรษที่ 21 และการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาใหม่ พ.ศ.2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 

 


ดร.เอกนันต์ สมบัติสกุลกิจ กล่าวให้โอวาทแด่ผู้สำเร็จการศึกษา ว่า วันนี้ถือเป็นก้าวสำคัญสำหรับชีวิตการเป็นครูอย่างเต็มรูปแบบเพราะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการประกอบวิชาชีพครูและเป็นพื้นฐานในการก้าวสู่อาชีพครูอย่างเต็มรูปแบบ  แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่จะเป็นคุณสมบัติติดตัวไปอีกอย่างหนึ่ง คือ คุณงาม ความดี เพราะคุณงามความดีนี้จะทำให้ทุกคนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในทางสุจริต ให้เกิดประโยชน์ที่ดี เหมาะสมกับตัวเอง ครอบครัว เยาวชนและประเทศชาติ  อธิการบดีกล่าว 

 

 


ส่วนในปีการศึกษา 2562  นั้น ตามที่คณะกรรมการคุรุสภามีมติให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู แก่มหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ  ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562  มีมติให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถรับนักศึกษาได้ 180 คน พร้อมเปิดรับสมัครนักศึกษาในเดือน เมษายน 2562  โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่   www.neu.ac.th  หรือคลิก  https://www.facebook.com/neuinfo/ 

 

 

 

 

คลิกดูอัลบัมภาพ http://gallery.neu.ac.th  

อ่าน : 1,833ข่าวจาก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วันที่ : 2021-06-16 19:54:44

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง