ข่าวทั่วไป/การสอบ CEFR รอบสุดท้าย สำหรับบุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกระดับชั้น

 
  

 

ประกาศ การสอบ CEFR รอบสุดท้าย

สำหรับบุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกระดับชั้น

ในวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561

ณ ห้องสอบคอมพิวเตอร์ LAB 3 

อาคาร 5 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

การเข้าสอบ แบ่งเป็น 2 รอบ

รอบที่ 1 เวลา 09.00 - 10.00 น.

รอบที่ 2 เวลา 10.00 - 11.00 น.

ผู้ใดมาถึงห้องสอบก่อน จะใด้เข้าห้องสอบก่อน

ถ้ามาถึงห้องสอบหลังเวลา 11.00 น. ไปแล้ว ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ

 

ท่านใดต้องการทดสอบ กรุณาแจ้งลงทะเบียนล่วงหน้า

ที่ คุณอำพร (CLC) โทร. 043-203-703 มือถือ 096-883-9339

 

อ่าน : 1,447ข่าวจาก : สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ : 2021-05-10 08:55:57

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง