ข่าวทั่วไป/ประชาสัมพันธ์จากกรมควบคุมโรค 10 ข้อต้องรู้ พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

 
  

เตรียมความพร้อมพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ .. 2560 

ด้วยสื่อประชาสัมพันธ์จากศูนย์กฎหมาย ทั้งหมด 4 รูปแบบ ได้แก่

1. infographic "10 ข้อต้องรู้ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560"

2. พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

3. สติ๊กเกอร์ "ร้านนี้ไม่แบ่งขายบุหรี่ซิกาแรต"

4. สติ๊กเกอร์ "ห้ามจำหน่ายบุหรี่แก่บุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปี"

 

 

ผู้สนใจติดต่อขอรับสื่อประชาสัมพันธ์ ได้ที่... 
อีเมล์ : Lawcenter_DDC@hotmail.com
โทรศัพท์ : 02 590 3318
Facebook : ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค

 

 

 

ดาวน์โหลดสื่อประชาสัมพันธ์ คลิก   

อ่าน : 2,506ข่าวจาก : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ : 2020-08-15 18:35:25

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง