ข่าวทั่วไป/พิธีมอบใบประกอบวิชาชีพครู รุ่นที่ 3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

 
  

 

พิธีมอบใบประกอบวิชาชีพครู รุ่นที่ 3 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต รุ่น 3)
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561
ณ ห้องประชุมประภากร 3 อาคาร 5 ชั้น 7

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

 

ชมรูปภาพทั้งหมด คลิก   

อ่าน : 1,925ข่าวจาก : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ : 2020-08-12 01:37:22

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง