ข่าวทั่วไป/ประกาศแจ้งวันเวลาเข้าอบรม ในวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561

 
  

 

ประกาศแจ้งวันเวลา

การติว-อบรมภาษาอังกฤษ ที่อาคาร 13 ห้อง 13301

ในวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561 เวลา 8.30 - 16.00 น.

 

 

และทำการสอบที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป

(ผู้เข้าร่วมอบรม นศ. ป.โท, ป.เอก และ อาจารย์ที่ยังไม่เข้าอบรม/สอบ)

 

 

 

 

อ่าน : 3,643ข่าวจาก : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ : 2020-08-09 14:57:12

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง