ข่าวทั่วไป/ขอเชิญเข้าร่วมงานวันรำลึกก่อตั้งครบรอบ 30 ปี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 
  

 

กำหนดการวันครบรอบ 30 ปี NEU”

วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

 

เวลา                                                     รายละเอียด

07.00 - 08.00 .                                    - พิธีบวงสรวง อาคารหอพระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์

                                                              - ใส่บาตร พระสงฆ์ 31 รูป

 

08.00 - 08.50 .                                    - ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ หอประชุมประภากรคอนเวน

                                                                ชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

08.50 - 09.00 .                                    - การแสดงศิลปวัฒนธรรม โดย ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

 

09.00 - 09.15 .                                    - พิธีเปิด

                                                              ดร.เอกอนันต์ สมบัติสกุลกิจ อธิการบดี กล่าวเปิดประชุม

 

09.15 - 10.45 .                                    บรรยายพิเศษ เรื่องการศึกษากับอาชีพในอนาคต

                                                             โดย .ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

 

10.45 - 11.30 .                                    พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) กับสำนักงานเขตพื้นที่

                                                              การศึกษามัธยมศึกษา 25

 

11.30 - 12.00 .                                     ชมนิทรรศการ “30 ปี NEU” หอประชุมประภากรคอนเวนชั่นฮอลล์

                                                              มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

12.00 - 13.00 .                                    รับประทานอาหารกลางวัน

 

16.00 - 17.00 .                                    การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ระหว่างทีม VIP จังหวัดขอนแก่น

                                                              กับบุคลากร .ภาคฯ  สนามฟุตบอล ม.ภาคฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่าน : 1,474ข่าวจาก : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ : 2020-08-05 20:02:45

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง