ข่าวทั่วไป/ประกาศ แจ้งวัน-เวลาในการสอบ CEFR ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี, โท, เอก

 
  

 

 

ประกาศ

1. การสอบ CEFR ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครั้งต่อไป

จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 16.30 น.

นักศึกษาที่สนใจสอบให้ลงชื่อได้ที่ศูนย์ภาษาแคลิฟอร์เนีย โทร. 043-203-703

 

 

2. แจ้งวันเวลาในการจัดอบรมและจัดสอบ ของนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

ซึ่งจะจัดอบรมในวันที่ 3 - 4 เมษายน 2561 เวลา 9.00 - 15.00 น.

และจัดสอบในวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

 

ประกาศจากฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

23 กุมภาพันธ์ 2561

 

 

อ่าน : 2,415ข่าวจาก : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ : 2020-08-05 21:09:18

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง