ข่าวทั่วไป/ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตทีมที่ 1

 
 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตทีมที่ 1 #ได้รับรางวัลชมเชย จาก 12 ทีม  6 มหาวิทยาลัย ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ณ ศาลเยาวชนและครอบครัว จ.ขอนแก่น 
 ในวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560
#นำทีมโดย : 1. อาจารย์สรัล เลาหพันธ์ และ 2. อาจารย์อารดา ชัยเสนา
#ทีมที่ 1
1.ประสิทธิ์ หมื่นกุดเลาะ (น้องเต้ย)
2.อัครเดช เปี่ยมภูมิปัญญา (น้องเต๊ก)
3.นายไตรภพ จันเหลือง (พี่หัด)

อ่าน : 1,372ข่าวจาก : สำนักวิทยบริการฯ วันที่ : 2021-01-20 00:13:45

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง