ข่าวทั่วไป/พิธีมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู แด่ผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 2

 
  

อธิการบดี เป็นประธานในพิธีมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

แด่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 2
วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 ณ ห้อง 13203

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกดูอัลบัมภาพ http://gallery.neu.ac.th  

อ่าน : 1,323ข่าวจาก : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ : 2020-08-05 20:31:23

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง