ข่าวทั่วไป/ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมวันก่อตั้งมหาวิทยาลัยฯ ในวันที่ 8 มีนาคม 2560

 
  

 

กำหนดการ

งานวันรำลึกก่อตั้งมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันพุธที่ 8 มีนาคม 2560

ณ อาคาร N.E.U. Stadium มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

กิจกรรมช่วงที่ 1 (กิจกรรมบวงสรวง และกิจกรรมทำบุญตักบาตร)

เวลา    06.00 - 07.30 น.         ผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา พร้อมกัน ณ ลานสิ่งศักดิ์สิทธิ์หน้ามหาวิทยาลัย

                                               - พิธีพราหมณ์บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย

เวลา    07.30 - 07.40 น.         ผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา พร้อมกันอาคาร N.E.U. Stadium

เวลา    07.40 - 08.09 น.         พระสงฆ์จากวัดที่นิมนต์มา พร้อมกันอาคาร N.E.U. Stadium

เวลา    08.09 - 08.30 น.        ใส่บาตรพระสงฆ์จำนวน 29 รูป

 

หมายเหตุ  มีบริการอาหารเช้าสำหรับบุคลากรและนักศึกษา

 

 

กิจกรรมช่วงที่ 2 (การประกวด Miss. & Mr. NEU 2016 อาคาร N.E.U. Stadium) 

เวลา    08.30 - 09.00 น.        นักศึกษาผู้เข้าประกวด Miss & Mr. NEU 2016 รายงานตัว

เวลา    09.00 - 10.45 น.        การประกวด Miss & Mr. NEU 2016 โดยแบ่งเป็นรอบดังต่อไปนี้

                                              รอบที่ 1 รอบการโชว์ตัว

                                              รอบที่ 2 รอบการแสดงความสามารถพิเศษ

                                              รอบที่ 3 รอบการตอบคำถาม

เวลา    10.45 - 11.00 น.        ประกาศผลการประกวด Miss. & Mr. NEU 2016 

                                              และมอบรางวัลโดยอธิการบดี

 

หมายเหตุ  มีการแสดงของศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสลับในการประกวดแต่ละรอบ

 

 

กิจกรรมช่วงที่ 3 (กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากร และการแข่งขันฟุตบอล VIP)

เวลา    11.00 - 12.00 น.        - บุคลากรพร้อมกันที่ อาคาร N.E.U. Stadium แยกตามสี

                                            - จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม ตามซุ้มต่างๆ จากร้านค้าภายนอก

เวลา    12.00 - 15.00 น.        - บุคลากรร่วมกันรับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ตามซุ้มต่างๆ 

                                            - บุคลากรร่วมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน และวอลเลย์บอล

เวลา    15.00 - 15.30 น.        ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และคณะฯ 

                                              ด้านหน้า อาคาร N.E.U. Stadium

เวลา    16.00 เป็นต้นไป         - การแข่งขันฟุตบอลระหว่างทีม VIP จังหวัดขอนแก่น นำทีมโดยผู้ว่าราชการจังหวัด

                                              ขอนแก่น พบกับ ทีม VIP มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำทีมโดยอธิการบดี

 

 

หมายเหตุ      1. กำหนดการอาจจะมีการเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

                     2. การแต่งกายบุคลากรทุกท่านให้ใส่เสื้อสีตามที่ได้แบ่ง ส่วนผู้บริหารใส่เสื้อ Green University

อ่าน : 865ข่าวจาก : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ : 2020-08-05 21:00:34

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง