ข่าวทั่วไป/ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าประกวดกิจกรรม โครงการปลูกจิตสำนึก รู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 5

 
  

กรมกิจการพลเรือนทหารบก กองบัญชาการกองทัพบก

ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าประกวดกิจกรรม โครงการปลูกจิตสำนึก รู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 5

 

1. การประกวดภาพวาด (เงินรางวัล 422,500 บาท พร้อมโล่ และใบประกาศเกียรติคุณ)
    ** คลิก ดาวน์โหลดเอกสาร ใบสมัคร, รายละเอียด, รางวัล


2. การประกวดความเรียง (เงินรางวัล 240,000 บาท พร้อมโล่ และใบประกาศเกียรติคุณ)
    ** คลิก ดาวน์โหลดเอกสาร ใบสมัคร, รายละเอียด, รางวัล


3. การประกวดภาพยนต์สั้น (เงินรางวัล 500,000 บาท พร้อมโล่ และใบประกาศเกียรติคุณ)
    ** คลิก ดาวน์โหลดเอกสาร ใบสมัคร, รายละเอียด, รางวัล

 

     *** สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่ บริษัท พี.อีเวนท์ เอเจนซี่ จำกัด  1213/466 ซ.ลาดพร้าว 94 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-559-0740 ต่อ 16 แฟ็กซ์. 02-934-5656
ตู้ ปณ. 1097 ปณฝ. รามคำแหง กรุงเทพ 10241 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณกุมภา  พลอยวรรณ โทร. 099-249-9331

 

กำหนดการ
    - เปิดรับผลงานตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป
    - ปิดรับผลงาน เดือนกุมภาพันธ์ 2559
    - ประกาศผลพร้อมรับรางวัล (แจ้งอีกครั้ง)
    หมายเหตุ : ผลงานที่ไม่ได้รับรางวัล สามารถติดต่อรับผลงานคืนได้ที่ คุณกุมภา  พลอยวรรณ โทร. 099-249-9331 (หลังจบกิจกกรม ติดต่อรับผลงานไม่เกิน 30 วัน)
    *** วันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยจะแจ้งให้ทราบก่อนทาง www.thailandwakeup.com

 

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม
    - www.thailandwakeup.com
    - www.facebook.com/thailandwakeup 

 

 

อ่าน : 4,817ข่าวจาก : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ : 2020-08-12 01:36:03

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง