ข่าวทั่วไป/ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้ร่วมงานทอดผ้าป่ามหากุศล

 
 ดร.เฉลิมศักดิ์ นามเชียงใต้ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้ร่วมงานทอดผ้าป่ามหากุศล

เพื่อสมทบทุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ติดต่อเชื้อ HIV 

จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2558 วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558

หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

อ่าน : 1,083ข่าวจาก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วันที่ : 2020-08-09 14:54:41

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง