ข่าวทั่วไป/งานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ "บูรณาการงานวิจัยสู่ความรู้ที่ยั่งยืน" ครั้งที่ 3

 
  

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ"บูรณาการงานวิจัยสู่ความรู้ที่ยั่งยืน"ครั้งที่ 3 โดยมี ดร.เอกอนันต์  สมบัติสกุลกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำพิธีเปิดงานร่วมกับ  สถาบันเจ้าภาพร่วม 14 สถาบัน ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อ่าน : 1,578ข่าวจาก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วันที่ : 2020-08-12 01:20:47

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง