ข่าวทั่วไป/คู่มือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557)

 
  

 

คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์

 

อ่าน : 1,705ข่าวจาก : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ : 2020-08-05 20:16:37

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง