ข่าวทั่วไป/พิธีมอบคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet)และทุนการศึกษา ประจำปี 2557

 
 พิธีมอบทุนการศึกษา และคอมพิวเตอร์แบบพกพาแก่นักศึกษา

วันพฤหัสบดีที่9  ตุลาคม   2557  เวลา  10.00 น.

ณ ห้อง 233  อาคาร  2  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

………………………………………………...

 

เวลา

10.00 น.                               -  ลงทะเบียน

10.45น.                                -  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (นายกำธร ถาวรสถิตย์)ประธานในพิธีเดินทางมาถึง

                                             -  กล่าวรายงาน โดย ดร.เอกอนันต์  สมบัติสกุลกิจ ผู้ปฎิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี

11.00น.                                -  ประธานในพิธีมอบคอมพิวเตอร์แบบพกพาแก่นักศึกษา จำนวน 302 ทุน

                                                1.  คณะบริหารธุรกิจ

                                                2.  คณะวิศวกรรมศาสตร์

                                                3.  คณะนิเทศศาสตร์

                                                4.  คณะนิติศาสตร์

                                                5.  คณะเศรษฐศาสตร์

                                                6.  คณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

                                                7.  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

                                                8.   นักศึกษาสมัครเรียนภายในวันที่  14  กุมภาพันธ์ 2556 จำนวน  23  คน

                                                9.  ทุนเรียนดี                       จำนวน  51  ทุน

                                                10.  ทุนนักศึกษากิจกรรม  จำนวน  26  ทุน

                                                11. มอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาวอลเล่ย์บอล มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

                                                เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแชมป์กีฬา  7  สี  วอลเลย์บอลอุดมศึกษา ประจำปี 2557 

                                                 จำนวนเงิน  30,000 บาท  (ส่งตัวแทนรับ) 

12.00  น.                              ประธานในพิธีกล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่นักศึกษา

 

**********************************

อ่าน : 1,756ข่าวจาก : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ : 2021-01-20 01:27:52

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง