ภารกิจอธิการบดี/ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี ประชุมอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของ อบจ.ขอนแก่น ประจำปี 2557

 
 ดร.เอกอนันต์ สมบัติสกุลกิจ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของ อบจ.ขอนแก่น ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

อ่าน : 1,282ข่าวจาก : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ : 2020-08-09 14:53:05

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง